top of page

Regulamin korzystania
z aplikacji mobilnej Mega Taxi

Niniejszy Regulamin określa warunki dotyczące korzystania aplikacji mobilnej Mega-Taxi

MEGA-TAXI Sp. z o.o. Sp.k. jest pośrednikiem w usługach transportowych w zakresie przewozu osób i bagażu taksówkami osobowymi działającym zgodnie i w oparciu o obowiązujące przepisy koncesje i zezwolenia ( Licencja nr PO-000217). Odbiorcami usługi pośrednictwa są mieszkańcy miasta Krakowa i okolic zlecający wykonanie usługi transportowej oraz kierowcy taksówek będący osobnymi podmiotami gospodarczymi, którzy zadeklarują chęć odpłatnego korzystania z oferty przewozów osób i bagażu zlecanych przez MEGA-TAXI. Świadczyć usługi transportowe w ramach Mega Taxi może kierowca posiadający:

  • licencję taxi dla gminy Kraków

  • uruchomioną działalność gospodarczą

  • posiadający prawo jazdy kat. B

  • niekaralność

W związku, iż kierowcy wykonują działalność w sposób niezależny, wszelkie spoty wynikające z praw konsumenckich, rozstrzygane będą pomiędzy stronami którymi są kierowca i pasażer. Kierowcy zobowiązani są do każdorazowego wystawienia paragonu a na prośbę klienta faktury.

Pobranie aplikacji opiera się na adresie e-mailowym i za zgodą klienta przekazywane są e-maile marketingowe.

Zamawianie i rezygnacja z usługi

Usługę uznaje się za zamówioną gdy klient wyrazi chęć zamówienia wozu a kierowca przyjmie zlecenie.

Rezygnacja z usługi przewozu ma miejsce, gdy za pomocą aplikacji, klient odwoła zamówienie lub kierowca anuluje po czasie 5 minut od informacji o przybyciu wozu i po uprzedniej próbie kontaktu telefonicznego.

Płatność w aplikacji Mega-Taxi

Za usługi przewozowe można zapłacić gotówką, kartą debetową oraz aplikacją. Płatność aplikacją należy uprzednio aktywować poprzez podpięcie karty płatniczej.

W przypadku płatności za przewóz w aplikacji, Mega Taxi otrzymuje płatność i przekazuje pieniądze kierowcy. 

Mega Taxi nie ponosi odpowiedzialności za opłaty dodatkowe związane z umowami z operatorem sieci komórkowych oraz dodatkowymi opłatami bankowymi. Przed użyciem sposobu płatności aplikacją należy zapoznać się z warunkami zewnętrznych dostawców usług.

Mega Taxi jako podmiot odpowiedzialny za płatność aplikacją zapewnia wsparcie w przypadku sporów związanych z płatnością w aplikacji. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres biuro@megataxi.pl.

Odpowiedzialność

Mega Taxi nie odpowiada za sytuacje zdarzeń losowych lub awarii systemów związanych z obsługą techniczną firm zewnętrznych. Mega Taxi dołoży wszelkich starań aby straty lub szkody zostały usunięte jak najszybciej. Mega Taxi nie gwarantuje, ż dostęp do aplikacji będzie wolny od awarii i nie przerwany.

Pobranie aplikacji będzie uznane za zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

Mega Taxi zastrzega sobie możliwość blokady kont klientów w przypadku naruszenia swobód osobistych kierowców lub nieuiszczenia opłaty za przejazd.

Mega Taxi pragnie zagwarantować jak najlepszy poziom obsługi klienta zatem ewentualne skargi prosimy kierować pod adres e-mail biuro@megataxi.pl

bottom of page