top of page

Ochrona danych osobowych

Mega Taxi przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Prośby o wgląd, zmianę lub usunięcie danych osobowych lub konta w systemie taxi prosimy kierować na poniższe adresy:

Adres do korespondencji listowej:

ul. Ignacego Łukasiewicza 3/302

31-429 Kraków

NIP: 677-16-92-973

Adres do korespondencji mail:

biuro@megataxi.pl

bottom of page